อนามัยสิ่งแวดล้อม

น้ำแข็ง…ดับร้อน

  • 17 กันยายน 2562

อากาศร้อนแบบนี้ ถ้าได้น้ำสักแก้ว ใส่น้ำแข็งเย็นๆ  คงทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น  แต่ มั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำแข็งที่ใส่จะสะอาดและ ปลอดภัยจริง  เพราะความเย็นของน้ำแข็ง

ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน อาหารได้ โดยเฉพาะเชื้ออหิวาตกโรคมีชีวิตอยู่ใน น้ำแข็งเป็นเวลานานถึง 2 วัน ดังนั้น ก่อนจะดื่มน้ำ ที่ผสมน้ำแข็ง

ต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยด้วย การเลือกซื้อน้ำแข็งมาบริโภคต้องถูก สุขลักษณะ โดยผลิตขึ้นเพื่อใช้บริโภคเท่านั้น คือ ผลิตจากน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค

ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ลักษณะของน้ำแข็ง จะต้องใส  สะอาด  บรรจุในซองพลาสติกหรือถุง

พลาสติกที่ปิดผนึกเรียบร้อย มีเครื่องหมาย อย. รับรองอย่างถูกต้อง  สำหรับร้านอาหารหรือ แผงลอยต้องเก็บน้ำแข็งในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ไม่เป็นสนิม และตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร

ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาแช่ ในน้ำแข็งที่ใช้บริโภค เพื่อป้องกันการปนเปื้อน เชื้อโรคและสิ่งสกปรก หากต้องการคลายร้อนด้วย น้ำเย็นๆ สักแก้ว โดยการใส่น้ำแข็งเพื่อเพิ่ม ความเย็นให้มากยิ่งขึ้น

ก็ควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือก

พ่อค้าแม่ค้าควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหาร ก็จะเป็นการป้องกันโรคให้ กับลูกค้าของคุณได้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH