แม่และเด็ก

“กิน กอด เล่น เล่า” สร้างพัฒนาการเด็ก

  • 23 กันยายน 2562

การเลี้ยงดูเด็กทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนั้น พ่อแม่คือคนสำคัญที่จะอบรมบ่มเพาะ และเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีสุขภาพกาย  ใจ  และสติปัญญาที่สมบูรณ์  มีความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย  (0-5  ปี)  ด้วยแนวคิดกิน กอด เล่น เล่า

กิน : ในช่วง  0 – 3  ปีแรก สมองเด็ก จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองแม่ควรให้ลูกกินนมแม่

อย่างเดียวถึง  6  เดือนและต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ  2  ปีขึ้นไปเพราะนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมอง  รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้แม่และเด็กใกล้ชิด

โอบกอด  สัมผัสกันและกัน  ทำให้เกิดสายใยความรักความผูกพัน  และยังทำให้เด็กมี  IQ  และ  EQ  ที่ดีในอนาคต

กอด : การอบรมเด็กต้องทำด้วยความรักความเข้าใจ  และใช้เหตุผล  ไม่ควรใช้อารมณ์  บังคับฝืนใจ  และไม่ดุด่าให้ลูกกลัว  และเสียกำลังใจพ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง คอยให้คำแนะนำพูด

ชมเชยเมื่อลูกทำได้  และให้รางวัลถ้าเขาทำได้ดีซึ่งรางวัลสำหรับเด็กเล็ก  เพียงแค่กอดอย่างอ่อนโยนหอมแก้ม ตบมือให้ เท่านี้เด็กก็ภูมิใจมากแล้ว

เล่น : พ่อแม่ควรพูดคุยเล่นส่งเสียงร้องเพลงกับเด็ก  ช่วงแรกเกิดถึงอายุ  6  เดือนเลือกของเล่นที่มีเสียงและเป็นภาพ เลือกของที่เด็กคว้าจับได้ 6 เดือนถึง 1 ปีให้เด็กได้นั่งเล่นของเล่นเช่น 

บล็อกตัวต่อนิ่ม  ลูกบอลเล็ก  หรือปล่อยของลงพื้น  อายุ  2-3  ปี  ให้เด็กได้เล่นรูปต่อเป็นภาพหุ่นมือ  ตุ๊กตาหรือกระโดด ปีนป่าย เพื่อทดสอบทักษะร่างกายของตัวเอง เมื่ออายุ  3-5  ปี 

ปล่อยให้เด็กเล่นกับเด็กคนอื่น  ใช้จินตนาการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

เล่า: พ่อแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์  หรือเมื่อเด็กอายุ  3  เดือนให้เริ่มเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำทุกวันจนเด็กโตควรเลือกนิทานที่มีภาพน่ารัก รูปสัตว์ ใช้เสียงสูงๆ ต่ำๆ

หรือร้องเพลงประกอบขณะเล่าทุกครั้งและควรเล่าให้จบเล่ม

ที่สำคัญพ่อแม่ต้องเสริมการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และลักษณะที่ดีอื่นๆให้ลูกไปพร้อมกัน

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!