แม่และเด็ก

ดื่มเบียร์ ขณะตั้งครรภ์ อันตรายต่อลูกในครรภ์

 • 3 เมษายน 2567

ดื่มเบียร์ ขณะตั้งครรภ์ อันตรายต่อลูกในครรภ์

แอลกอฮอล์ ส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ร้ายแรง แม้จะดื่มในปริมาณน้อยก็ตาม การดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากมาย เช่น:

 • การแท้งบุตร: แอลกอฮอล์รบกวนการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
 • คลอดก่อนกำหนด: ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าทารกที่คลอดครบกำหนด
 • ทารกน้ำหนักน้อย: ทารกที่คลอดจากแม่ที่ดื่มเบียร์มีน้ำหนักน้อยกว่าทารกทั่วไป
 • กลุ่มอาการ FAS (Fetal Alcohol Syndrome): ทารกที่เกิดมาจากแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์
 • ความผิดปกติทางร่างกาย: ทารกอาจมีใบหน้าผิดรูป หัวใจพิการ ปัญหาการมองเห็น
 • ความผิดปกติทางพัฒนาการ: ทารกอาจมีพัฒนาการช้า
 • ปัญหาทางพฤติกรรม: เด็กที่เกิดจากแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์

ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์

คำแนะนำ

 • หยุดดื่มแอลกอฮอล์ ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์
 • ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับสุขภาพของทารก
 • บอกครอบครัวและเพื่อน เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 • หาแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 • ดูแลสุขภาพ

การดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์ ส่งผลต่อทารกในครรภ์

หยุดดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย

 

#แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH