ผู้สูงอายุ

ตัดเล็บให้ผู้สูงวัย สร้างสุขอนามัยทีดี

  • 26 กันยายน 2562

การดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดถือเป็นเรื่องอนามัยส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องดูแลแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว  ด้วยวัยบวกกับความเสื่อมด้านสายตาและการมองเห็นกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การตัดเล็บเป็นเรื่องยากทำให้เกิดบาดเจ็บได้ในขณะเดียวกัน  เล็บของผู้สูงอายุจะหักง่ายบางรายเล็บแข็งและหนาขึ้นสีของเล็บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้น  และมุมที่โคนเล็บกว้างขึ้น  อาจทำให้เล็บขบกับเนื้อเกิดอักเสบเป็นหนองได้  การตัดเล็บจึงต้องระมัดระวังมากเพราะอาจทำให้เกิดแผลเลือดออกและติดเชื้อได้ลูกหลานจึงต้องใสใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

วิธีการดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาด

ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอโดยควรตัดเล็บมือสัปดาห์ละครั้ง ตัดเล็บเท้า2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง

  • ผู้สูงอายุที่เล็บแข็งและหนาให้แช่น้ำอุ่นสักครู่แล้วจึงตัดเล็บ  ถ้าผิวหนังรอบๆ  เล็บฉีกขาดให้ตัดออก
  • ตัดเล็บให้เกินเนื้อออกมาเล็กน้อย  ไม่ควรตัดเล็บติดขอบเนื้อมากเกินไปจะทำให้เจ็บบริเวณปลายนิ้ว
  • ถ้าเล็บมือและเท้าแห้งให้ใช้ครีมหรือน้ำมันทาจะทำให้ผิวหนังรอบเล็บนุ่ม ช่วยป้องกันเล็บฉีกขาดได้
  • สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องดูแลเล็บมือและเล็บเท้ามากเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!