อนามัยสิ่งแวดล้อม

5ป. เลือกของขวัญ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ

  • 30 กันยายน 2562

ของขวัญ สื่อแทนใจมอบให้กับผู้ที่เรา เคารพรักในทุกเทศกาล ของขวัญแต่ละชิ้นจึงต้อง เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และความหมาย แต่หากใคร ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลือกอย่างไร ลองใช้หลัก 5 ป.เป็นตัวช่วยเล็กของขวัญในโอกาสพิเศษ ซึ่งทำได้ง่ายดังนี้

  1. ป.ประโยชน์คือ เลือกของขวัญ ปีใหม่ที่มีประโยชน์ โดยคำนึงถึงเพศ วัย และสุขภาพของผู้รับ  เช่น  สำหรับเด็กควรเป็นของที่สามารถพัฒนาการเจริญเติบโต สมอง หรือการเรียนรู้ ได้แก่เกมฝึกสมอง  อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี  เป็นต้นสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นของดีต่อสุขภาพหรือเป็นของที่นำมาใช้เพื่อให้เวลาว่างเป็นประโยชน์ได้แก่  ผลไม้  ชาสมุนไพร  หนังสือ บทเพลงสบายๆเพื่อการพักผ่อน เป็นต้น
  2. ป.ประหยัดของขวัญที่ดีมีความหมาย ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง หรูหรา ยี่ห้อดัง เพราะของขวัญที่ราคาประหยัดแต่มีประโยชน์นั้นมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้รับมากกว่าของขวัญราคาแพงแต่ไม่เป็นประโยชน์เช่น  สินค้าโอทอปสินค้าหัตถกรรม  สินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพแต่ควรระวังสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าราคาถูกแต่ด้อยคุณภาพที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  เพราะอาจไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
  3. ป.ปลอดภัยการมอบของขวัญควรคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับการเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานราชการจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น หากเป็นอาหารต้องมีเลขสารบบอาหารหรือ อย.หากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. รับรองนอกจากนี้ ควรมีชื่อผู้ผลิต  ผู้นำเข้าสถานที่ผลิต  วันผลิตวันหมดอายุ ระบุในฉลากสินค้าด้วย
  4. ป.เป็นไทย คือ สินค้าที่ผลิตภายในประเทศและบ่งบอกถึงความเป็นไทย เช่น ผ้าทอหรือผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพ ผลไม้ไทยๆทั้งสดและอบแห้ง  ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ผลเช่น กล้วยไม้ บอนสี เป็นต้น
  5. ป.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเช่น ไม่บรรจุในภาชนะโฟม ใช้ได้นานไม่เสื่อมเสียง่ายหากเสื่อมสภาพสามารถนำมาซ่อมแซมหรือรีไซเคิลได้  หรือเป็นสินค้าที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่น  ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบไม้  หรือเป็นของขวัญที่สามารถช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมได้  เช่น  ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล เป็นต้น

เพียงเท่านี้ของขวัญที่มอบให้กันในทุกเทศกาล นำมาซึ่งความสุขของผู้ให้และยังถูกใจผู้รับอีกด้วย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH