วัยทำงาน

มีคู่…ดูให้ดี

  • 13 กันยายน 2562

ความรัก…ห้ามไม่ได้  เป็นเรื่องอารมณ์มากกว่าเหตุผล  การเลือกใครสักคนครองคู่ชีวิตหากใช้อารมณ์อย่างเดียว อาจได้คนเคียงข้างที่ไม่มีคุณภาพ

เลือก…ก่อนคบ เหตุผลมากมายนำมาใช้เลือกคู่  ทั้งคนดีคนรวย  คนสวยหรือคนหล่อ  ในความจริงหลักเลือกคู่ชีวิตที่ดีมีง่ายๆ คือ 

  • อายุใกล้เคียง ไม่ต่างกันเกิน 10 ปี
  • สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่มีโรค  ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกระทบชีวิตคู่ได้
  • อาชีพรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองได้
  • วุฒิภาวะทางอารมณ์และบุคลิกภาพ  เข้ากันได้ ทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่างเกิดความขัดแย้งน้อย
  • ใกล้เคียงกัน  ไม่แตกต่างกันมากทั้งการศึกษา ภูมิหลัง  คุณธรรม  ความสนใจ วัฒนธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจและรสนิยมทางเพศ
  • รักใคร่ผูกพัน  ปรารถนาดีต่อกัน นับถือและยอมรับรสนิยม บุคลิกภาพ และความบกพร่อง

หากได้รู้จักและเรียนรู้กันก่อนแต่งงานจะช่วยปรับตัวเข้าหากันง่ายขึ้น  ที่สำคัญไม่ควรคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะแก้ไขข้อบกพร่องได้หลังแต่งงาน  และเตรียมพร้อมเสมอว่ามีนิสัยอีกหลายอย่างที่คู่ครองเรายังไม่แสดงออกมาชัดเจน

ตรวจ..ก่อนแต่ง  

เมื่อเลือกคนถูกใจและคาดใช้ชีวิตคู่ การแต่งงานเพียงพิธีการที่แสดงว่าเราทั้งสองจะ อยู่ด้วยกันถูกต้องตามประเพณี ตามกฎหมายด้วยการจดทะเบียนสมรสอีกสิ่งหนึ่งที่คู่รักควรคำนึง คือการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมมีบุตรและป้องกันโรคติดต่อ คือ

  • ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจระบบหัวใจ 
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตรวจเลือด เพื่อทราบหมู่เลือด ความเข้มข้นเม็ดเลือด (Hct) 

 เมื่อตรวจสุขภาพเเละพบความผิดปกติ คู่รักจะป้องกันเเละเตรียมพร้อม ไม่ให้โรคดังกล่าวถ่ายทอดไปสู่ลูก ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเลือกคู่อย่างรอบคอบนั้นสำคัญเเต่การปรับตัวหลังชีวิตคู่นั้นสำคัญกว่าใช้ตาหาเหตุผล…ดูให้ดีก่อนเลือกคู่ครองรัก ยาวนาน และสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH