แม่และเด็ก

หญิงท้องสูบบุหรี่ “เสี่ยงแท้ง” เด็กในท้องปากแหว่ง “เพดานโหว่”

  • 23 กันยายน 2562

โทษภัยจากบุหรี่จะส่งผลต่อสุขภาพผู้เสพและยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์เป็นสิงห์อมควันที่เลิกบุหรี่ไม่ได้ ทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ 1,250 ล้านคน ในประเทศไทย  พ.ศ.  2554  มีผู้สูบ

บุหรี่ประจำ  9.9  ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชาย 9.5 ล้านคน และหญิง 4 แสนคนมีข้อมูลที่น่าตกใจว่าวัยรุ่นหญิงเริ่มสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ถึงร้อยละ 10.2ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ประจำหาก

ตั้งครรภ์ และเลิก บุหรี่ไม่ได้ จะมีโอกาสเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์  เพราะการสูบบุหรี่จะยิ่งทำให้โรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้น ควันบุหรี่ระคายเคืองต่ออวัยวะในช่อง

ปาก สารพิษในควันบุหรี่ ประเภททาร์และนิโคตินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์มะเร็งในช่องปาก การอักเสบและหนาตัวของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก           

เหงือก  กระพุ้งแก้มและท่อเปิดต่อมน้ำลาย  รวมทั้งทำให้ปากสกปรกฟันเหลือง และมีกลิ่นปากการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ทำให้ได้รับสารนิโคติน และคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันบุหรี่ทำให้

เส้นเลือดหดตัว  ส่งผลให้ทารกได้รับสารอาหารน้อยกว่าปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งลูกทารกแรกคลอดตัวเล็กน้ำหนักน้อยและเลือดที่ผ่านรกน้อยลง ทำให้ออกซิเจนที่จะเข้าสู่เสพ    

สมองลดลงด้วยและหากสารนิโคตินแทรกซึมผ่านเข้าสู่รกจะส่งผลต่อสมองสติปัญญาและพฤติกรรมทารกในครรภ์ด้วย ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ การสูบบุหรี่ของหญิงส่งผลให้ทารกในครรภ์มี

โอกาสเกิดปากแหว่ง เพดานโหว่มากกว่าทารกที่มารดา ไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ถึง 2 เท่า และหากแม่ยังคงสูบบุหรี่  ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดิน

หายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบหญิงตั้งครรภ์ที่ยังสูบบุหรี่ควรคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ ด้วยการเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด 

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะผิดปกติหรือไม่แข็งแรง 3-4 เดือนของการตั้งครรภ์ อัตราเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อทารกจะลดลงมาก วิธีการเลิกบุหรี่สำหรับหญิงตั้งครรภ ์และผู้หญิงทุกคนที่ดี

ที่สุด  คือ  ต้องพยายามเลิกด้วยตนเองก่อนการใช้ยา  เพราะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมียาหลายชนิดให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่  ทั้งยาที่มีนิโคตินทดแทนบุหรี่ ยาที่ไม่มีนิโคติน และยาสมุนไพรหญ้าดอก

ขาวที่จะช่วยให้การเลิกบุหรี่สำเร็จมากขึ้น แต่การตัดสินใจใช้ยาทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์หรืออยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรจะดีที่สุด

 การสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิด เพดานโหว่ มากกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์2เท่าและหากแม่ยังคงสูบบุหรี ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบ

[แม่และเด็ก]

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!