อนามัยสิ่งแวดล้อม

ใช้รถเข็นของในห้าง อย่างปลอดภัย

  • 10 ตุลาคม 2562

ทราบหรือไม่ว่าที่จับรถเข็นของในห้างสรรพสินค้าสามารถซ่อนเชื้อโรค 10 เท่า มากกว่าการสัมผัสสิ่งอื่นๆ ตลอดวัน ได้มีผลการศึกษา โดย Consumer Protection Board ของประเทศเกาหลี พบว่า ที่จับรถเข็นของในห้างสรรพสินค้านั้นเต็มไปด้วย เชื้อโรค ซึ่งจากการทำ Swab test การทดสอบ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่จับรถเข็นในห้างสรรพสินค้า พบเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และ ของเหลวจากร่างกายบนที่จับพลาสติกของรถเข็น ในขณะที่ประชาชนที่จับจ่ายซื้อของไม่ได้ ตระหนักถึงเชื้อโรคที่อยู่บนรถเข็นที่เกิดจาก เด็กป่วยที่นั่งบนรถเข็นและจากผู้ซื้อที่มีอาการป่วย ที่ใช้บริการรถเข็น เมื่อมีการสัมผัส และขาดการ ทำความสะอาดรถเข็นเป็นประจำ ก็ทำให้เสี่ยงได้รับเชื้อโรคได้ การป้องกันจึงควรปฏิบัติดังนี้

  •  ล้างมือตนเองและเด็กที่นั่งบนรถเข็นให้สะอาดครบ   7  ขั้นตอน   หรือ   15-20  วินาทีเมื่อกลับถึงบ้าน
  •  ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีไว้บริการหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่นที่พกติดตัวไปเช็ดบริเวณที่จับรถเข็นโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กไปด้วยควรเช็ดบริเวณที่เด็กต้องสัมผัสทั้งหมด
  •  หลีกเลี่ยงการกินขนมที่ต้องใช้มือหยิบจับเข้าปาก เพราะเชื้อโรคจากรถเข็นก็จะเข้าไปในร่างกายด้วย
  •  ไม่ควรนำเด็กลงไปนั่งในรถเข็น

เนื่องจากอันตรายจากเชื้อโรคมีอยู่รอบตัวขึ้นอยู่กับว่าจะรู้จักและปฏิบัติ ให้ปลอดภัยๆ ได้อย่างไร

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!