อนามัยสิ่งแวดล้อม

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

  • 26 กันยายน 2562

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆ ที่จะเริ่มต้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นที่บ้าน ที่ทำงาน ชุมชน และสังคมเนื่องจากปัจจุบันการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม ภาคบริการ และสถานประกอบ กิจการในครัวเรือน ส่งผลให้คนไทยต้องเผชิญโรคที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจตามมาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้

สิ่งแวดล้อมดีเริ่มต้นที่บ้าน มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารจัดบ้านให้เป็นระเบียบเก็บของมีคมหรือสารเคมีในที่เหมาะสม พ้นจากมือเด็ก ตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ ทำความสะอาดบ้านไม่ให้มีฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องนอน ส่วนห้องครัวต้องจัดเก็บอาหารแห้ง  อาหารสด  ผัก  ผลไม้  ในที่ที่เหมาะสม  หมั่นเช็ดถูทำความสะอาดพื้นครัวไม่ให้มีเศษอาหารหรือคราบไขมันบนพื้น  ส่วนห้องส้วมก็ควรหมั่นทำความสะอาดพื้นไม่ให้มีตะไคร่น้ำจับหรือมีผงแป้ง  คราบสบู่  แชมพู  เพื่อป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม เช่น ขยะย่อยสลายได้ประเภทเศษอาหาร เปลือกผลไม้ นำไปทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ หรือนำไปเป็นอาหาร สัตว์ ขยะพิษประเภทกระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดน้ำยาทำความสะอาด ต้องแยกใส่ถุง พลาสติกและนำไปทิ้งในถังหรือภาชนะที่เก็บแยก ซึ่งมีสีและลักษณะแตกต่างจากถังขยะทั่วไป ส่วนใหญ่จะวางไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ปั้มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า แต่ถ้าไม่สามารถหาถังหรือภาชนะ ดังกล่าวได้ ก่อนนำไปทิ้งต้องเขียนหน้าถุงว่า ขยะอันตราย

สภาพแวดล้อมใ น อาคารที่ทำงาน ที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศที่ขาดการดูแล  สารอินทรีย์ระเหยง่ายในสำนักงานฝุ่นจากเครื่องถ่ายเอกสาร  ควันธูปและควันจากท่อไอเสียรถยนต์ในอาคารจอดรถยนต์ผู้ประกอบการและพนักงานร่วมมือกันจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่  น่าทำงาน  สะอาด  ปลอดภัยร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ทุกคนในบ้านที่ทำงานชุมชนและสังคมจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!