ผู้สูงอายุ

8แก้วต่อวัน ป้องกันภาวะขาดน้ำ ในผู้สูงวัย

  • 26 กันยายน 2562

ภาวะขาดน้ำพบได้ง่ายในผู้สูงอายุเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงทำให้น้ำในร่างกายของผู้สูงอายุลดลงตามไปการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลงทำให้ไม่ดื่มน้ำร่างกายจึงไม่ได้น้ำชดเชยเท่ากับที่สูญเสียไป

ความเสื่อมของร่างกายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุดื่มน้ำไม่เพียงพอ เช่น กลั้นปัสสาวะ ไตวายไม่ได้  หกล้มง่าย  ข้อเข่าเสื่อม  ซึมเศร้า  สมองเสื่อมทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ  เนื่องจากสภาพจิตใจหรือมีความยากลำบากในการเข้าห้องน้ำ  ต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือไม่มีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ  นอกจากนี้ที่เป็นโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  ต้องได้รับยาขับปัสสาวะ  ทำให้น้ำในร่างกายน้อยลง  ตลอดจนปัญหาช่องปากที่ทำให้ไม่อยากรับประทานอาหารปัญหาตาทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนจึงไม่อยากไปหาน้ำดื่มและผู้สูงอายุหลายคนมีอาการมือสั่นหยิบจับหรือจนทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ซึ่งมีอาการดังนี้

  • ชีพจรเร็วกว่า 120 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทำให้วิงเวียนศีรษะ เป็นลมง่ายหมดสติ มีภาวะสับสน
  • เยื่อบุปากแห้งความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงมาก
  • มีปริมาณปัสสาวะผิดปกติเพราะไตไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในภาวะขาดน้ำ ทำให้ปริมาณปัสสาวะในระยะแรกของภาวะขาดน้ำไม่ลดลงจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายทำให้หัวใจล้มเหลวและภาวะขาดน้ำจะแสดงอาการชัดเจนก็ต่อเมื่อมีความรุนแรงแล้ว ดังนั้น ควรกันไว้ดีกว่าแก้โดยผู้ดูแลควรจัดหาน้ำให้ดื่มวันละ 8 แก้วผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ดื่มทุกชั่วโมง จัดหาเครื่องดื่มที่ผู้สูงอายุชอบให้ใช้แก้วมีหูจับสะดวก  หรือให้ดูดจากหลอดนอกจากนี้   ผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี  หากพบโรคควรรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!