แม่และเด็ก

เอชไอวีในทารกแรกเกิด แค่ใส่ใจปฏิบัติตน

  • 20 กันยายน 2562

ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไข การดูแลของประเทศปัญหาเอดส์  คือ  ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  ไม่มีผู้ตายจากเอดส์  ไม่เลือกปฏิบัติ  และลดอัตราการถ่ายทอด การดูแลเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกโดยเฉพาะประเด็นการลดอัตราการถ่ายทอด การติดเชื้อเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกนั้นจำเป็นต้องได้รับ ความร่วมมือจากหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์            เพื่อจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีโดยมีข้อแนะนำดังนี้

1. ฝากครรภ์โดยเร็ว  ก่อน  12  สัปดาห์  เพื่อได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์

2. รับการปรึกษาพร้อมคู่ ก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  โดยผลการตรวจเลือดจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคลและผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอนุญาตเท่านั้น

3.หากหญิงตั้งครรภ์และคู่มีผลการตรวจเลือดเอชไอวีเป็นบวก จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

4. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการดูแล

  • หญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง(HAART) เพื่อป้องกันจากแม่สู่ลูกและได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  • สามี/คู่  ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน
  • สามี/คู่  ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการติดเชื้อ
  • รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่นานถึง 18 เดือน
  • รับการวินิจฉัยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็วตั้งแต่แรกเกิด
  •  ถ้าทารกมีผลเลือดเอชไอวีบวกได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง
  • อย่าลืมว่า  หากฝากครรภ์เร็ว  ก็จะได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีเร็วตามไปด้วย ที่สำคัญการลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โรงพยาบาลเท่านั้น เพราะครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์  หญิงหลังคลอด  รวมทั้งลูกและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการดูแลลูกและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!