การควบคุมดูแลกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอน รถเร่จำหน่ายอาหาร อ่านเพิ่มเติม
การควบคุมดูแลกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอน รถเร่จำหน่ายอาหาร

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/anam…

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการบริการ อ่านเพิ่มเติม
การควบคุมดูแลกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอน กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการบริการ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/anam…

การจัดการมูลฝอยในชุมชน อ่านเพิ่มเติม
การจัดการมูลฝอยในชุมชน

การจัดการมูลฝอยในชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสารณสุข กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและคว…

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแล รถเร่จำหน่ายอาหาร ห่างไกล COVID-19 อ่านเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแล รถเร่จำหน่ายอาหาร ห่างไกล COVID-19

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแล รถเร่จำหน่ายอาหาร ห่างไกล COVID-19 “รถเร่จําหน่ายอาหาร” : การจัดให้มีอาหารแห้งอาหารสด หรืออาหารปรุ…

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยในชุมชน อ่านเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยในชุมชน

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยในชุมชน หน้าที่ประชาชน  คัดแยกมูลฝอย ใส่ถุง 2 ชั้น และทำลายเชื้อด้วย ยาฆ่าเชื้อ มูลฝอยทั่วไป ห…

อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จัดทำโดย กองกฎหมาย กรมอนามัย   กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุ…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH