ฟิตสนุก อย่างมีความสุข.. กับคีตะมวยไทยแอโรบิก

  • 7 สิงหาคม 2562
  • 45 ครั้ง

   “กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งมี 3 ประเภทได้แก่ 1) ครอบครัว/บุคคลออกกำลังกาย  2) ชมรม/องค์กร     จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และ 3) อปท./หน่วยงานจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ออกกำลังกาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ออกกำลังกาย ได้ที่เว็บไซต์ ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH