ก้าวท้าใจ Season 2 เขาเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะ…

  • 2 กรกฎาคม 2563
RUN Season 2

       “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19”  เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เริ่มสะสมระยะทางและระยะเวลาจริงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาค 2563 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563  รวม 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH