แปรงฟันกันเถอะ

  • 18 ตุลาคม 2562
แปรงฟันกันเถอะ

       การแปรงฟัน คือวิธีรักษาความสะอาดของช่องปากที่สำคัญ และไม่ควรละเลยเพราะถ้าหากไม่แปรงฟันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่นฟันผุ เกิดคราบหินปูน หรืออาจร้ายแรงถึงสูญเสียฟันได้..

       กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันแบบ 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสม  ฟลูออไรด์  แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน และไม่กินขนม หรืออาหารหวานหลังแปรงฟัง 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้มากกว่า

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH