เด็กไทย ฟันดี ใช้สูตร 222

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
brush teeth

          วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมอนามัยแนะนำ”สูตรลับฟันดี 2-2-2″
👉แปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
👉แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
👉และไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH