โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม

  • 17 มีนาคม 2566
artificial teeth
             โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อประเมินว่าต้องใส่ฟันเทียม หรือฝังรากฟันเทียม
 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ รพ.รัฐ ใกล้บ้าน หรือ สายด่วน สปสช. 1330  ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #ฟันเทียม #โครงการฟันเทียมพระราชทาน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 

 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH