เตือน! ฟันปลอมเถื่อน อันตราย

  • 1 พฤษภาคม 2562

             กรมอนามัย เตือนฟันปลอมเถื่อนมีจุกยางที่เพดานปากอันตราย เสี่ยงเพดานปากทะลุ ย้ำต้องทำโดยหมอฟันเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้รับทำฟันปลอมเถื่อนจำนวนมาก ทั้งที่เปิดเป็นร้านที่มีสถานที่ตั้งแน่นอน หรือหิ้วกระเป๋าเครื่องมือไปทำตามบ้าน   โดยอ้างว่าใช้วัสดุคุณภาพเดียวกันกับทันตแพทย์แต่ในความเป็นจริง ไม่สามารถพิสูจน์ หรือทราบแน่ชัดว่าวัสดุเหล่านี้ได้มาตรฐานหรือเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ มีความสะอาดปลอดภัยหรือไม่ อาจจะเป็นวัสดุที่หมดอายุแล้ว วัสดุอันตราย หรือไม่ได้มาตรฐานเมื่ออยู่ในช่องปากหรือกลืนลงไป ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองหรืออาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ 

             อย่างไรก็ตาม ฟันปลอมต้องทำโดยทันตแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น และควรมีการเตรียมช่องปากก่อนทำฟันปลอม  เช่น อุดฟันซี่ที่ผุ ขูดหินปูน หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  นอกจากนี้วัสดุเครื่องมือที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง คนไข้ควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH