สุขภาพดีๆ ทำที่บ้านก็ได้นะ..

  • 24 กุมภาพันธ์ 2563
  • 1,805 ครั้ง
7Weeks

             7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีเล่มนี้ เป็นคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพดี ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกาย การกินให้ถูกต้องเหมาะสม ออกกำลังกายให้เพียงพอตามวิถีชีวิต โดยใช้กับนาฬิกานับก้าวกระตุ้นและเตือน แนวทางการมีสุขภาพจิตที่ดี หลักการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน การเรียนรู้ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดยใช้เวลา 7 สัปดาห์ต่อเนื่อง กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นเทคนิคเพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดวินัยใส่ใจสุขภาพ จัดระเบียบชีวิตและมีจิตใจที่แจ่มใสแข็งแรง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH