มือเท้าปากหน้าฝน

  • 15 สิงหาคม 2566

มือเท้าปากหน้าฝน


     โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด ซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 3 ปี ที่อยู่ร่วมกันจำนวนมาก
อาการ
     -มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย
     -มีตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ
     -หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

4 วิธีป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก
     คือ การล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำ ลดการสัมผัสใบหน้า สวมหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด
เน้นย้ำ ผู้ปกครองและครู ช่วยกันดูแล สังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการข้างต้น ให้พิจารณาหยุดเรียน และรักษาอาการจนหาย ควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH