รู้ทัน ป้องกันฝุ่น PM 2.5

  • 11 สิงหาคม 2566

รู้ทันป้องกันฝุ่น PM 2.5

       1. เซ็กค่าฝุ่นผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น Air4Thai , AirBKK , RGuard , เช็กฝุ่น

      2. ประเมินตนเองว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เช่น มีโรคประจำตัว(ภูมิแพ้, หอบหืด, ปอดอุดกั้นเรือรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด) ทำงานกลางแจ้ง(วินมอเตอร์ไซค์, พ่อค้าแม่ค้าริมถนน, ตำรวจจราจร)

      3. ปฏิบัติตนป้องกันสุขภาพ ตามระดับ PM 2.5 – สีฟ้า ทำกิจกรรมได้ปกติ – สีเขียว กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเฝ้าระวังตนเอง – สีเหลือง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น – สีส้ม ลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น – สีแดง งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

      4. ประเมินอาการและรับคำแนะนำเบื้องต้น ผ่าน 4HealthPM2.5 , คลินิกมลพิษออนไลน์

      5. หากมีอาการรุนแรง เช่น แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย หายใจลำบากมีเสียงหวีด ให้รีบไปพบแพทย์

      6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมอนามัย 1478 , สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH