วิธี เลือก สวม ทิ้ง หน้ากากอนามัย

  • 25 พฤษภาคม 2563

หากคุณเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง แล้วล่ะก็ แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้า เวลาต้องไปอยู่ในกลุ่มคนหนาแน่น หรือต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นทั่วไปแล้ว ยังนำมาซักให้สะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อีก ช่วยประหยัดงบประมาณ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน และยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วได้อีกด้วย

ส่วนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เหมาะสำหรับ ผู้ป่วย ที่มีอาการ ไอ จาม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายสู่ผู้อื่น

แล้วเราจะเลือกหน้ากากอนามัยอย่างไรดีล่ะ

– หน้ากากอนามัยต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่เปรอะเปื้อนและไม่มีตำหนิ

– ต้องสามารถคลุมจมูกและปาก ได้สนิท ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป

– สายคล้องหูต้องไม่ฉีกขาดและต้องไม่มี ส่วนใดหลุดออกจากหน้ากาก

– แน่นกระชับและต้องไม่หลุดออกง่ายขณะใช้

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใส่หน้ากากอนามัย ต้องหันด้านนุ่ม ๆ ที่ทำหน้าที่ที่ดูดซับน้ำไว้ด้านใน เพื่อดูดซับเหงื่อ น้ำมูก น้ำลาย จากการไอจาม และหันด้านมันที่เป็นสี ๆ ไว้ด้านนอก เพื่อป้องกันการซึมจากของเหลวจากภายนอก ให้ขดลวดอยู่ด้านบนจมูก แล้วบีบให้แน่นกระชับ

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัย

– สำหรับคนทั่วไป ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

– หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต้องทิ้งลงถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน แล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่และหลังทิ้งหน้ากากอนามัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนนะครับ

เพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง

CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH