ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ”

  • 18 พฤษภาคม 2564
ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ” เพื่อความปลอดภัย ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นจุดเสี่ยงสำคัญในการป้องกัน โควิด-19 กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH