ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ”

  • 18 พฤษภาคม 2564
ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ” เพื่อความปลอดภัย ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นจุดเสี่ยงสำคัญในการป้องกัน โควิด-19 กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH