CLEAN Taxi สุขอนามัยดี ชีวิตก็..ดี

  • 25 พฤษภาคม 2563

Taxi อีกหนึ่งการเดินทางสาธารณะ ที่ใคร ๆ ก็ใช้ จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ควรปฏิบัติตามมาตรการ 2+3 ดังนี้ คนขับ 2

1) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รักษาสุขภาพ และล้างมือบ่อย ๆ

2) หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปพบแพทย์

3 จุดสะอาดบนแท็กซี่

1) ทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม โดยการเช็ดด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70 % ทุกครั้งที่ผู้โดยสาร ลงจากรถ เช่น ที่จับประตู ที่วางแขน กระจกภายในรถ ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร

2) จัดเตรียม หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการผู้โดยสาร

3) หากหน้ากากอนามัยมีจำกัด ให้มอบเฉพาะผู้โดยสารที่มีอาการไอ จาม หรือ มีน้ำมูก ส่วนผู้โดยสารเอง ก็ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือด้วยนะครับ

เท่านี้ก็มั่นใจได้ว่า จะสุขภาพดีทั้งคนขับ และผู้โดยสาร และอย่าลืม กินอาหารปรุงสุกร้อน และล้างมือบ่อย ๆ กันด้วยนะครับ

เพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง

CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH