Clean รวมพลัง เพื่อ BTS&MRT โดยสารปลอดภัยห่างไกลโรค

  • 25 พฤษภาคม 2563

รถไฟฟ้า BTS และ รถไฟฟ้า MRT เป็นขนส่งสาธารณะที่ประชาชนเลือกใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นเราต้องดูแลสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 3 ส่วน นั่นก็คือ

อาคารผู้โดยสาร และขบวนรถ ควรมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ต้องทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมทุก 2 ชั่วโมงเช่น เคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตู้จำหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวจับ เป็นต้น ขบวนรถ ต้องทำความสะอาดทุกรอบบริการ เน้นการเช็ดทำความสะอาดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่นั่ง กระจกภายในตู้โบกี้ เป็นต้น โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากผ้า และถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน และเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความสะอาดในจุดต่าง ๆ

ผู้โดยสาร ยึดหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บ่อยขึ้น ก่อนกินอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวม หน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

อย่าลืมนะครับ COVID-19 ป้องกันได้ ถ้าพวกเราร่วมมือกัน

เพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง

CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH