CLEAN Market รวมพลัง เพื่อ ตลาดสะอาด ปลอดภัย

  • 25 พฤษภาคม 2563

ตลาดแหล่งรวม พ่อค้า แม่ค้า ที่ถือเป็นพลังสำคัญ ที่จะช่วยให้ ลดการแพร่ระบาดของโรค ไปสู่ผู้บริโภคได้ วันนี้ เจ้าของตลาด และพ่อค้าแม่ค้า ต้องรวมพลังกัน ทำให้ตลาด เป็นตลาดที่สะอาด ปลอดภัย

เจ้าของตลาด ต้องช่วยดูแลเรื่องของสถานที่ โดยทำความสะอาดพื้น และแผงจำหน่ายสินค้า ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเข้มข้น มีอ่างล้างมือ น้ำและสบู่สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการ รักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เน้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ก๊อกน้ำ ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปัสสาวะ กลอนหรือลูกบิด ประตู

ผู้ปฏิบัติงานในตลาด พนักดูแลความสะอาด และพนักงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด ก่อนนำไปรวมเพื่อนำไปกำจัดต่อไป และมีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่นการใส่หน้ากากอนามัย และขั้นตอนการล้างมือเป็นต้น

พ่อค้าแม่ค้า ต้องสวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หลังออกจากห้องส้วม หรือสัมผัสสิ่งสกปรก สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ต้องมีที่ปิดให้มิดชิด และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง อุปกรณ์สำหรับตัก ให้ระวังด้ามที่จับตกลงไปในอาหาร เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ หากจำหน่ายอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อย่าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง ให้ใช้คีมคีบ และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดขายทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

อย่าลืมนะครับ COVID-19 ป้องกันได้ ถ้าพวกเราร่วมมือกัน

เพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH