การปฏิบัติด้านสุขอนามัยในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

  • 25 พฤษภาคม 2563

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า … เป็นแหล่งนัดพบที่มีคนมาใช้บริการมากมาย ถ้าเราจะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสุขอนามัยที่ดีแล้วละก็ ต้องรวมพลังกันทั้ง ผู้ประกอบการ พนักงาน และ ผู้มาใช้บริการ

1. ห้างฯ ควรมีจุดคัดกรอง พนักงาน และผู้มาใช้บริการ เช่นมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบพนักงาน หรือผู้มาใช้บริการมีอาการป่วย ไอ จาม ควรให้หยุดปฏิบัติงาน และงดใช้บริการ

2. มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ บริเวณ ประตูทางเข้าออก หน้าลิฟต์ ร้านอาหาร จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นที่กิจกรรมส่วนกลาง

3. จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของห้างสรรพสินค้า ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าผู้รับบริการ

4. ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานต้อนรับ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และให้ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น

5. สำหรับพนักงานทำความสะอาด สวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโรค และสารเคมีในการทำความสะอาด ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ใช้ผ้ายางกับเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง นำไปทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันไดเลื่อน จุดชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ ปุ่มกดลิฟต์ รวมถึงอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค

6. ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะมูลฝอย ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ก่อนนำไปรวมไว้ที่พักขยะ หลังปฏิบัติงานควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แล้วหัวหน้างาน และรีบไปพบแพทย์ทันที

ผู้ที่มาใช้บริการ ควรป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามหลัก Social Distancing แต่ถ้าหากป่วย หรือไม่สบายควรพักอยู่บ้าน หรือรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ

อย่าลืมนะครับ COVID-19 ป้องกันได้ ถ้าพวกเราร่วมมือกัน

เพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง

CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH