6 วิธีจัดการด้านสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม : เสียงบรรยายภาษาอิ้วเมี่ยน

  • 8 ตุลาคม 2563
6 วิธีจัดการด้านสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภาษาอิ้วเมี่ยน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH