เสื้อผ้ามือ 2

  • 5 สิงหาคม 2562
  • 7 ครั้ง

ซักทำความสะอาดเสื้อผ้ามือสองก่อนนำมาสวมใส่พราะหากไม่ทำความสะอาดให้ดีก่อน อาจมีเชื้อโรคหรือพาหะนำโรคติดมากับเสื้อผ้าที่เก็บรวมกันนาน ๆ และอาจเกิดโรคต่าง ๆ ได้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH