ล้างมือถูกวิธีด้วย 7 ขั้นตอน

  • 10 มิถุนายน 2563

กรมอนามัยชวนล้างมือถูกวิธี ด้วย 7 ขั้นตอน 💦👏

“ล้างมือบ่อย ๆ ล้างมือบ่อย ๆ” เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสหรือเชื้อโรค และนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะ ดังนั้นมาล้างมือบ่อย ๆ เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคกันเถอะ

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH