ล้างมือถูกวิธีด้วย 7 ขั้นตอน

  • 10 มิถุนายน 2563
  • 264 ครั้ง

กรมอนามัยชวนล้างมือถูกวิธี ด้วย 7 ขั้นตอน 💦👏

“ล้างมือบ่อย ๆ ล้างมือบ่อย ๆ” เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสหรือเชื้อโรค และนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะ ดังนั้นมาล้างมือบ่อย ๆ เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคกันเถอะ

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH