“9 ท่านั่งถูกต้องป้องกัน #ออฟฟิศซินโดรม”

  • 25 กรกฎาคม 2562
  • 102 ครั้ง

“9 ท่านั่งถูกต้องป้องกัน #ออฟฟิศซินโดรม” ทุกวันนี้สิ่งที่ชาวออฟฟิศต้องเผชิญก็คือ การนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และเป็นเวลานาน ๆ เนื่องจากการทำงานที่ต้องใช้แต่คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อคอ เป็นต้น หากชาวออฟฟิศต้องการที่จะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อป้องกันโรค #ออฟฟิศซินโดรม นั้น สิ่งแรกที่ควรเริ่มคือ การนั่ง เพราะท่านั่งที่ดีหรือจัดสัดส่วนสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะทำงานได้ดี หยิบใช้สะดวก และอยู่ในท่าทางที่เหมาะสม ก็จะสามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH