“9 ท่านั่งถูกต้องป้องกัน #ออฟฟิศซินโดรม”

  • 25 กรกฎาคม 2562

“9 ท่านั่งถูกต้องป้องกัน #ออฟฟิศซินโดรม” ทุกวันนี้สิ่งที่ชาวออฟฟิศต้องเผชิญก็คือ การนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และเป็นเวลานาน ๆ เนื่องจากการทำงานที่ต้องใช้แต่คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อคอ เป็นต้น หากชาวออฟฟิศต้องการที่จะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อป้องกันโรค #ออฟฟิศซินโดรม นั้น สิ่งแรกที่ควรเริ่มคือ การนั่ง เพราะท่านั่งที่ดีหรือจัดสัดส่วนสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะทำงานได้ดี หยิบใช้สะดวก และอยู่ในท่าทางที่เหมาะสม ก็จะสามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH