ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)

  • 15 พฤศจิกายน 2562

รณรงค์ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)” เน้นส้วมสาธารณะ ต้องสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH