ลดใช้พลาสติก : Repair The World

  • 28 สิงหาคม 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน : เปลี่ยนแนว โดยทีม : โรงเรียนอุดรพิยานุกูล จ.อุดรธานี แนวคิดวิดีโอ : การรณรงค์ลดใช้พลาสติก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH