“เกษียณ” อย่างมีคุณภาพ

  • 27 สิงหาคม 2562

เตรียมความพร้อมตนเองทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ.ได้แก่ 1.อาหาร 2.ออกกำลังกาย 3.อารมณ์ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมยามว่างทำและการเตรียมสะสมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH