“เกษียณ” อย่างมีคุณภาพ

  • 27 สิงหาคม 2562

เตรียมความพร้อมตนเองทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ.ได้แก่ 1.อาหาร 2.ออกกำลังกาย 3.อารมณ์ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมยามว่างทำและการเตรียมสะสมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH