สุขอนามัยที่ดี ในขนส่งสาธารณะ

  • 6 ธันวาคม 2565

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่

Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เว็บรวมความรู้กรมอนามัย : อนามัยมีเดีย
ติดตามความรู้จากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : Health Impact Assessment HIA

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH