ลอยกระทงแบบไหน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  • 24 พฤษภาคม 2562

ประเพณีลอยกระทง  เป็นประเพณีอันดีงาม  ทั้งลอยทุกข์  ลอยโศก  ขอขมาต่อการใช้น้ำชำระล้าง  สิ่งสกปรก  ประเพณีลอยกระทงสืบทอดมายาวนาน  รักษ์ประเพณี  สืบทอดสิ่งดีงาม  แต่กระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญ

  • กระทงควรทำจากวัสดุธรรมชาติ
  • หนึ่งครอบครัว หนึ่งกระทง  ลดภาระสู่สิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย

16 พฤศจิกายน 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH