อันตรายจากควันธูปที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ : IN(NO)CENSE

  • 28 สิงหาคม 2562

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : IN(NO)CENSE โดยทีม : NIHILISM FILM อ่านว่า นิฮิลิซึ่ม ฟิล์ม จ.กรุงเทพมหานคร แนวคิดวิดีโอ : อันตรายจากควันธูปที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะมลพิษอากาศภายในอาคาร (Indoor Air) การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH