อันตรายจากควันธูปที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ : IN(NO)CENSE

  • 28 สิงหาคม 2562
  • 5 ครั้ง

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : IN(NO)CENSE โดยทีม : NIHILISM FILM อ่านว่า นิฮิลิซึ่ม ฟิล์ม จ.กรุงเทพมหานคร แนวคิดวิดีโอ : อันตรายจากควันธูปที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะมลพิษอากาศภายในอาคาร (Indoor Air) การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH