แต่ละช่วงวัย นอนเท่าไหร่ถึงจะพอดี ?

  • 31 กรกฎาคม 2562
  • 9 ครั้ง

การนอนคือ 1 ในสิ่งที่เราต้องทำอยู่เป็นประจำ เพราะร่างกายต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อชาร์ตพลังให้เต็มที่ เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสู้ต่อในวันต่อไป โดยแต่ละในแต่ละช่วงวัย ก็ต้องการนอนหลับพักผ่อนที่ต่างกัน เพราะตามธรรมชาติของร่างกาย อายุ และสมรรถภาพที่เปลี่ยนไปตามระยะเวลาค่ะ แล้วแต่ละช่วงวัยควรนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอตามไปดูกันเลยค่ะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH