เมื่อยนัก…พักยืดเหยียด

  • 15 กรกฎาคม 2562

คนขับรถทางไกล ใช้เวลานานจนเกิดอาการเมื่อยล้า แนะท่ายืดเหยียดผ่อนคลายผู้ขับรถยนต์สามารถลดอาการเมื่อยล้าด้วยการบริหารร่างกายง่าย ๆ แก้ง่วงได้ด้วย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH