อันตรายจากการจุดดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาล

  • 15 พฤศจิกายน 2562

– ในดอกไม้เพลิง มีสารเคมีหลายชนิด ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง หู ตา จมูก และระบบทางเดินหายใจ

– ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้เล่นดอกไม้เพลิง เพราะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH