อันตรายจากการจุดดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาล

  • 15 พฤศจิกายน 2562
  • 10 ครั้ง

– ในดอกไม้เพลิง มีสารเคมีหลายชนิด ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง หู ตา จมูก และระบบทางเดินหายใจ

– ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้เล่นดอกไม้เพลิง เพราะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH