การออกกำลังกายในภาวะ ฝุ่น 2.5

  • 29 มกราคม 2562

การออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น วิ่ง ปันจักรยาน เล่นฟุตบอล เทนนิส เป็นต้น ทำให้อัตราการหายใจมากขึ้น โอกาสที่ฝุ่นละอองจะเข้าไปในปอดเมื่อเราหายใจ จึงมีมากขึ้น

คำแนะนำในการออกกำลังกายในภาวะฝุ่น 2.5
1. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองก่อนตัดสินใจออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. เลือกออกกำลังกายในสวนสาธารณะเพราะมีต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นได้
3. เมื่อระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ระดับสีส้ม) ควรเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง
4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเช้าและบริเวณที่มีฝุ่นสูง เช่น ริมถนน
5. ไม่ควรสวมหน้ากาก N95 ขณะออกกำลังกายเด็ดขาด
6. เมื่อระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ระดับสีแดง) ให้งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาเป็นออกกำลังกายในอาคารแทน เช่น โรงยิม

ข้อมูล : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH