เตรียมความพร้อมก่อนมีลูก

  • 13 กรกฎาคม 2562

การใช้ชีวิตคู่รวมกัน และสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นั้น สิ่งหนึ่งเลยที่หลายคู่ต่างเฝ้ารอและต้องการ ก็คือ ลูกตัวน้อยๆ ที่จะมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งการจะมีลูกคุณภาพนั้น

จำเป็นจะต้องมีการวางแผน และเตรียมการให้ดี ดังนี้

  1. ตรวจสุขภาพทั่วไปของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
  2. ตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  3. ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนหันเยอรมัน
  4. ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ อย่างเอชไอวี และเอดส์
  5. ศึกษาธรรมชาติของเพศชาย และเพศหญิง
  6. คู่สมรสควรใช้เวลาสักระยะในการปรับตัวเข้าหากัน และสร้างฐานะให้มั่นคงก่อนตัดสินใจมีลูกและอายุของมารดาที่จะมีลูกคุณภาพได้นั้น ควรมากกว่า 20 ปี แต่ไม่ควรเกิน 35 ปี

เทคนิคในการนับวันตกไข่

การนับวันไข่ตกต้องนับหลังวันที่เป็นประจำเดือนวันแรกหรือวันที่ 2 ที่เป็นประจำเดือน โดยนับเป็นวันที่ 1 และนับต่อไปอีก 14 วัน ซึ่งวันที่ 14 จะเป็นวันไข่ตก ถ้าอยากมีลูกอยากท้องก็ต้องรีบมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวันไข่ตก 1-2 วัน เพราะอสุจิจะรออยู่ในรังไข่ เมื่อไข่ตกจะสามารถปฏิสนธิได้ทันที เช่น วันตกไข่ตรงกับวันที่ 14 วันที่ควรมีเพศสัมพันธ์คือ 13, 14 และ 15

หากมีการวางแผนได้อย่างรอบคอบ ครอบครัวก็จะสมบูรณ์แบบ และมั่นคงอย่างแน่นอน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH