คาถา 10 ประการเพื่อรักที่ยั่งยืน

 • 13 กรกฎาคม 2562

คาถา 10 ประการเพื่อรักที่ยั่งยืน

              ในวัยทำงานต้องพบกับความเครียด กดดัน และการแข่งขันสูงในการทำงาน ฉะนั้นการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขได้นั้น ครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญมากที่สุด จึงมีกฎหลักในครอบครัว คือ “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้เวลา ร่วมแก้ปัญหาครอบครัว ไม่ลืมตัวทำร้ายกัน จัดสรรการเงิน” หากทำได้อย่างนี้ ชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุข โดยมีคาถา 10 ประการเพื่อรักที่ยั่งยืน ดังนี้

 

 1. ยึดสัญญาใจ ทำตามกฎหลักครอบครัวที่ได้ตกลงกันไว้
 2. ชื่นชมเมื่อทำดี ขอบคุณเป็นนิสัย ทำผิดไปต้องขอโทษ
 3. เปิดใจ รับฟัง ยอมรับความเห็นต่าง
 4. ซื่อสัตย์และไว้วางใจกัน
 5. เคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกัน
 6. ไม่คาดหวังว่าอีกฝ่าย จะต้องรู้ใจเราเสมอ
 7. ให้เกียรติและคิดว่าครอบครัวของเขาก็คือครอบครัวของเรา
 8. ยินยอมพร้อมใจ ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
 9. คำห้ามใช้ คำสั่งเผด็จการ ระรานประชดประชัน หุนหันท้าทาย ให้ร้ายกล่าวโทษ ขึ้งโกรธเอาชนะ คะคานขุดคุ้ย พูดชุ่ยหยาบคาย มุ่งหมายล่วงเกินบุพการี
 10. อย่าลืมสร้างบรรยากาศในบ้านให้รื่นรมย์ ช่วยกันจัดบ้านให้สะอาด และสวยงาม 

26 มิถุนายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH