โรคที่มากับมือ

  • 6 พฤศจิกายน 2564

โรคที่มากับมือ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดการแพร่เชื้อโรค

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่
Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
youtube : Anamai_News

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH