ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างไร ให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อโรค

  • 17 ตุลาคม 2564
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH