ตรุษจีนปลอดภัย

  • 5 มีนาคม 2563
  • 10 ครั้ง

แนะช่วงเทศกาลตรุษจีนใช้ธูปขนาดเล็ก ลดปริมาณการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้น้อยลง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH