ตรุษจีนนี้ ลดการจุดธูปครั้งละมากๆ เพื่อลดควันลดมลพิษทางอากาศ

  • 26 กรกฎาคม 2562
  • 70 ครั้ง

ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ร่วมกันลดการสร้างมลภาวะทางอากาศ โดยลดการจุดธูปครั้งละมากๆ เปลี่ยนมาใช้ธูปที่มีขนาดเล็กหรือสั้นลงนะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH