ปัญหาและผลกระทบของขยะในแหล่งน้ำ : ตกกระป๋อง

  • 28 สิงหาคม 2562

รางวัลชมเชย ผลงาน : ตกกระป๋อง โดยทีม : ทีม BSP STUDIO โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและผลกระทบของขยะในแหล่งน้ำ การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH