7 จุดเสี่ยง!! เชื้อโรคเพียบในห้องน้ำสาธารณะ

  • 27 กรกฎาคม 2562
  • 72 ครั้ง

ระวัง 7 จุดเสี่ยง เชื้อโรคเพียบ!! ในห้องน้ำสาธารณะ กรมอนามัยแนะให้ใช้ห้องน้ำที่ถูกวิธีเพื่อเลี่ยงเชื้อโรคและเพื่อส่วนรวม – ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วม – ไม่ทิ้งวัสดุลงโถส้วม – ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม – ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังเข้าห้องน้ำ ห้องน้ำสะอาด เชื้อโรคก็ลดลง นักท่องเที่ยวก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันอย่าง Happy นะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH