ปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติก : หยดน้ำ after effect

  • 28 สิงหาคม 2562
  • 10 ครั้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน : หยดน้ำ โดยทีม : โรงเรียนอุดรพิยานุกูล จ.อุดรธานี แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติก การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH